2019/2020-es tanévre meghirdetett tagozatok

Intézmény OM azonosítója és neve:
200908 Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

 

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. 82/463-326; 82/565-065.
Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyi-barcs.sulinet.hu; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Intézmény vezetője: Csokor Réka +36 20 5168377
Intézmény pályaválasztási felelőse: Biróné Hebrang Ildikó

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai a 2019/2020-as tanévre

Képzés belső kódja

Évfolya-mok száma

Oktatás fő jellemzője

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

Felvételi vizsga

0001

5

Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés

 

Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 óra angol nyelv a nyelvi szintnek megfelelő csoportban, informatika emelt óraszámban.

Földrajz, történelem, kémia, célnyelvi civilizáció tantárgyak angol nyelven a magasabb évfolyamokon.

28 fő

(1 osztály)

nincs

0002

5

Német-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés

Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 óra német nyelv a nyelvi szintnek megfelelő csoportban, informatika emelt óraszámban.

Földrajz, matematika, célnyelvi civilizáció német nyelven a magasabb évfolyamokon.

10 fő

(fél osztály)

nincs

0003

5

Angol nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés emelt szintű informatika tagozattal

Nyelvi előkészítő évfolyamon 12 óra/hét angol nyelv, 6 óra/hét a második idegen nyelvből (német/olasz/francia). Emelt szintű informatikai képzés.

20 fő

(fél osztály)

nincs

0004

5

Angol nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés emelt német/olasz/francia óraszámmal

 

Nyelvi előkészítő évfolyamon nyelvi óraszámok: angol: 12 óra/hét, német 6 óra/hét, emelt óraszámú informatikai képzés

18 fő

(fél osztály)

nincs

0005

5

Olasz nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés emelt angol óraszámmal

Nyelvi előkészítő évfolyamon 12 óra/hét olasz nyelv, 6 óra/hét angol nyelv. Emelt óraszámú informatika.

12 fő

(fél osztály)

nincs

  

További információk:

Nyílt nap: 2018. november 10. szombat, 9 óra

Telefonos, vagy e-mailes egyeztetés alapján érdeklődőket 8-14 óráig a hét minden munkanapján fogadunk.

 

Felvételi eljárás rendje:

Felvételi pontok számítása: Az általános iskola 7. év végi, illetve 8. félévi jegyeinek átlagából számítjuk a pontokat (magatartás, szorgalom kivételével).

Minden hozzánk jelentkezővel szeretnénk megismerkedni egy kötetlen beszélgetés keretében.

Felvételi vizsga nincs!

 

 

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:
- hátrányos helyzetű tanuló
- az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található
- vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja (tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény, művészeti tevékenység, iskolához való kötődés, pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)

Kollégiumunk iskolánkkal egy épületegyüttesben található. A felújított, négyágyas szobákkal rendelkező kollégiumban férőhely minden tanuló számára biztosított. Ingyenes wifi hálózat a kollégium egész területén rendelkezésre áll.

Két tanítási nyelvű képzés kimeneti követelménye: legalább B2 szintű nyelvtudás (államilag elismert középfokú nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi vizsga). Felsőfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége.
Nyelvi előkészítős képzés: a felső- és középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége a magas nyelvi óraszámokkal biztosított.


Iskolánk sajátossága, hogy nagy hangsúlyt fektetünk nemzetközi kapcsolatainkra. Diákcseréket szerveztünk, szervezünk a következő országokkal: Belgium (Geel, Kasterle), Németország (Sinsheim), Olaszország (Firenze, Marsala, Cagliari, Bari), Nagy-Britannia (Leyburn), Spanyolország (Pamplona), Észtország (Parnu), Norvégia (Nore). A diákok külföldi utazásai testvérvárosi kapcsolatokkal, és Európai Uniós projektek segítségével történnek.

Intézményünk képzési struktúrája megteremti tanulóink egyéni képességeinek és tehetségének kibontakoztatását - délutáni emelt szintű szaktantárgyi foglalkozások keretében. Lehetőséget biztosítunk az idegen nyelvek magas szinten történő elsajátításához és a nyelvvizsga megszerzéséhez. Emellett biztos alapot nyújtunk a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.