2021/2022-es tanévre meghirdetett tagozatok

Intézmény OM azonosítója és neve:
200908 Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

 

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. 82/463-326; 82/565-065.
Intézmény honlapja és e-mail címe: www.szechenyi-barcs.sulinet.hu; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Intézmény vezetője: Csokor Réka +36 20 5168377
Intézmény pályaválasztási felelőse: Csokor Réka

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatok belső kódjai a 2021/2022-as tanévre

Képzés belső kódja

Évfolya-mok száma

Oktatás fő jellemzője

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

Felvételi vizsga

0001

1+4

Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés 

 

Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 óra angol nyelv a nyelvi szintnek megfelelő csoportban, digitális kultúra már a nyelvi előkészítő évében is.

Földrajz, történelem, kémia, célnyelvi civilizáció tantárgyak angol nyelven a magasabb évfolyamokon..

 

44 fő

(1,5 osztály)

központi írásbeli (matematika, magyar)

0002

1+4

Angol nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés emelt német vagy olasz óraszámmal

Nyelvi előkészítő évfolyamon 12 óra/hét angol nyelv, 6 óra/hét a második idegen nyelvből (német vagy olasz). 

10 fő

(fél osztály)

központi írásbeli (matematika, magyar)

 

         

  

További információk:

Nyílt nap – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi: 2020. november 7. szombat, 9 óra

E-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vagy telefonon (82/463-326) szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőket 8-16 óráig hétfőtől csütörtökig, pénteken 8 és 13.30 között. 

 

Felvételi eljárás rendje: 

Jelentkezés határideje a központi írásbeli felvételire: 2020. december 4. Felvételire jelentkezés a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával történik. Iskolánk központi írásbeli vizsgát szervez (helyszín: Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.), melynek időpontja: 2021. január 23. 10 óra. (Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 28. 14 óra – csak különösen indokolt esetben.) Az eredményről a vizsgázók 2021. február 8-ig tájékoztatást kapnak. 

Középfokú intézménybe való jelentkezési határidő: 2021. február 19. 

 

Pontszámítás:

Elérhető pontszám összesen: 200

Felvételi pontok számítása:    

              * Központi írásbeli: 100 pont (50 pont szerezhető matematikából, 50 pont magyarból) – 50%

              * Hozott pontok: 100 pont – 50%

  

Központi írásbeli: matematika, magyar. Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi, illetve 8. félévi jegyeinek átlagából számítjuk a pontokat (összes tantárgy magatartás, szorgalom kivételével). Szóbeli vizsga nincs. 

A korábbi évek felvételi feladatsorai, illetve ezek javítókulcsai megtalálhatók az oktatas.hu honlapon (Köznevelés – Középfokú felvételi eljárás – Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók).

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. § 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkoznak. Az ezen tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak szerint kerülnek meghatározásra.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet és a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

 

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

-hátrányos helyzetű tanuló,

-az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található,

-vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja (tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény, művészeti tevékenység, iskolához való kötődés, pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe).

Kollégiumunk iskolánkkal egy épületegyüttesben található. A felújított, négyágyas szobákkal rendelkező kollégiumban férőhely minden tanuló számára biztosított. Ingyenes wifi hálózat a kollégium egész területén rendelkezésre áll.  

Két tanítási nyelvű képzés kimeneti követelménye: legalább B2 szintű nyelvtudás (államilag elismert középfokú nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi vizsga). Felsőfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége.

Nyelvi előkészítős képzés: a felső- és középfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége a magas nyelvi óraszámokkal biztosított.

 

Intézményünk képzési struktúrája megteremti tanulóink egyéni képességeinek és tehetségének kibontakoztatását - délutáni emelt szintű szaktantárgyi foglalkozások keretében. Lehetőséget biztosítunk az idegen nyelvek magas szinten történő elsajátításához és a nyelvvizsga megszerzéséhez. Emellett biztos alapot nyújtunk a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.