Minden, amit a felvételiről tudni kell

Minden, amit a felvételiről tudni kell

Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

 

Idei évtől kezdve minden hozzánk jelentkező 8. osztályos tanulónak központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie. A felvételi vizsga két részből áll:

  1.  matematika - írásbeli
  2.  magyar nyelv – írásbeli.

Szóbeli vizsga nincs.

A felvételi vizsga eredménye 50%-os arányban számít bele a felvételi pontszámba. Az összpontszám másik felét az ún. hozott pontok alkotják, melyet úgy számolunk, hogy a 7. év vége és a 8. félév tantárgyi átlagát pontokra váltjuk. (Az átlagba a magatartás és szorgalom nem számít bele, minden más tantárgy igen.)

A megszerezhető összpontszám: 200. (50 pont: matematika írásbeli pontszáma, 50 pont: magyar nyelv írásbeli pontszáma, 50 pont: 7. év végi átlagból, 50 pont: 8. félév átlagából számolt pontszám.)

A korábbi évek felvételi feladatsorai, illetve ezek javítókulcsai megtalálhatók az oktatas.hu honlapon (Köznevelés – Középfokú felvételi eljárás – Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók).

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

Felvételire jelentkezés határideje: 2019. december 6.

Felvételire jelentkezés a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával történik. Iskolánk központi írásbeli vizsgát szervez (helyszín: Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.), melynek időpontja: 2020. január 18. 10 óra.

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 23. 14 óra – csak különösen indokolt esetben.

Az eredményről a vizsgázók 2020. február 6-ig tájékoztatást kapnak.

Tudnivalók a vizsgával kapcsolatban

Mindenkinél kell lennie személyazonosításra alkalmas igazolványnak (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez semmiféle segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintésére, észrevételezésre és fellebbezésre lehetőség van a vizsga után.

Jelentkezés a Széchényi Ferenc Gimnáziumba

Az általános iskolák jellemzően 2020. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2020. február 19-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. Postára adás dátuma: 2020. február 19.

2020. március 19. és 20. között a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt.

2020. április 30-ig megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.