2022/2023-es tanévre meghirdetett tagozatok

Intézmény OM azonosítója és neve: 200908 Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Intézmény címe, tel. és fax száma: 7570 Barcs, Tavasz u. 3. 82/463-326; 82/565-065.

Intézmény honlapja és e-mail címe:www.szechenyi-barcs.sulinet.hu; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézmény vezetője: Csokor Réka +36 20 5168377

Intézmény pályaválasztási felelőse: Csokor Réka

 

Tanulmányi lehetőségek és tagozatokbelső kódjai a 2022/2023-as tanévre

 

Képzés belső kódja

Évfolya-mok száma

Oktatás fő jellemzője

Oktatás egyéb jellemzője

Képzési keret (fő)

Felvételi vizsga

0001

1+4

Angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés

 

Nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 óra angol nyelv a nyelvi szintnek megfelelő csoportban, digitális kultúra már a nyelvi előkészítő évében is.

Földrajz, történelem, kémia, célnyelvi civilizáció tantárgyak angol nyelven a magasabb évfolyamokon.

32 fő

(1 osztály)

központi írásbeli (matematika, magyar)

0002

4

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés haladó angol tagozat

Az osztály fő nyelve az angol, heti óraszám: 5. Kérjük, hogy az osztályba a fő nyelvből előképzettséggel rendelkezők jelentkezzenek.

A választott második nyelv óraszáma heti 3. Választható: német, olasz.

14 fő

(fél osztály)

központi írásbeli (matematika, magyar)

0003

4

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt óraszám digitális kultúra (informatika) tantárgyból

Ebben a képzési típusban a digitális kultúra (informatika) oktatás folyik emelt óraszámban.

 

13 fő

(fél osztály)

 

 

központi írásbeli (matematika, magyar)

 

További információk:

Nyílt nap – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi jelenléti formában: 2021. október 2. szombat, 9 óra, online nyílt nap: november 13., szombat 10 óra.

E-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vagy telefonon (82/463-326) szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőket 8-16 óráig hétfőtől csütörtökig, pénteken 8 és 13.30 között.

 

Felvételi eljárás rendje:

Fontos dátumok: Jelentkezés határideje a központi írásbeli felvételire: 2021. december 3. Felvételire jelentkezés a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával történik. Iskolánk központi írásbeli vizsgát szervez (helyszín: Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium, 7570 Barcs, Tavasz utca 3.), melynek időpontja: 2022. január 22. 10 óra. (Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27. 14 óra – csak különösen indokolt esetben.) Az eredményről a vizsgázók 2022. február 7-ig tájékoztatást kapnak.

Középfokú intézménybe való jelentkezési határidő: 2022. február 18.

 

Pontszámítás:
Elérhető pontszám összesen: 200
Felvételi pontok számítása:         
- Központi írásbeli: 100 pont (50 pont szerezhető matematikából, 50 pont magyarból) – 50%
- Hozott pontok: 100 pont – 50%

 

Központi írásbeli: matematika, magyar. Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi, illetve 8. félévi jegyeinek átlagából számítjuk a pontokat (összes tantárgy magatartás, szorgalom kivételével). Szóbeli vizsga nincs.

 

A korábbi évek felvételi feladatsorai, illetve ezek javítókulcsai megtalálhatók az oktatas.hu honlapon (Köznevelés – Középfokú felvételi eljárás – Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók).

 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. § 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkoznak. Az ezen tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak szerint kerülnek meghatározásra.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet és a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

 

 

Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet 40.§ (3)) az alábbi tanulók:

-   hátrányos helyzetű tanuló,

-  az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található,

- vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja (tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény, művészeti tevékenység, iskolához való kötődés, pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe).

 

Kollégiumunk iskolánkkal egy épületegyüttesben található. A felújított, négyágyas szobákkal rendelkező kollégiumban férőhely minden tanuló számára biztosított. Ingyenes wifi hálózat a kollégium egész területén rendelkezésre áll. 

 

Két tanítási nyelvűképzés kimeneti követelménye: legalább B2 szintű nyelvtudás (államilag elismert középfokú nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi vizsga). Felsőfokú nyelvvizsga megszerzésének lehetősége.

 

Intézményünk képzési struktúrája megteremti tanulóink egyéni képességeinek és tehetségének kibontakoztatását - délutáni emelt szintű szaktantárgyi foglalkozások keretében. Lehetőséget biztosítunk az idegen nyelvek magas szinten történő elsajátításához és a nyelvvizsga megszerzéséhez. Emellett biztos alapot nyújtunk a továbbtanuláshoz, a felsőoktatási intézményekbe való helytálláshoz és a munkaerőpiacon történő érvényesüléshez.