Tanév rendje 2021/2022

A tanév rendje

- A 2021/2022. tanév első tanítási napja: 2021. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

- Tanítási napok száma: 180.

- Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2022. április 29.

- A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítás nélküli munkanapok

Időpontjuk:

- 2021. szeptember 17. - csapatépítés

- 2021. december 6. – Pályaorientációs nap

- 2022. március 25. - Diáknap (diákönkormányzat által felhasznált tanítás nélküli munkanap)

- 2022. március 26. szombat - csapatépítés

- 2022. május 3-5. Írásbeli érettségi napjai (3 tanítás nélküli munkanap)

 

Tanítási szünetek:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

 

A vizsgák rendje

A 2021. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgaidőszakban iskolánk nem kijelölt vizsgahely, vagyis a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákat nem tudják helyben letenni diákjaink. Tanulóink angol és német nyelvből jelentkeztek érettségi vizsgára közép és emelt szinten. Ezek időpontjai:

 

-        2021. október 21. 8. 00 - angol

-        2021. október 25. 8.00 – német

 

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2021. november 22-26.

Emelt szintű szóbeli vizsgák: 2021. november 11-15.

 
 A 2022. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

 

 

 

Országos mérés, értékelés

 • Az országos kompetenciamérést  10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. közötti időszakban bonyolítjuk le vizsgálva a diákok szövegértési, matematikai és természettudományos kompetenciáit.
 • A mérés a 9.a és 9.b osztályunkat érinti.
 • A kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása Főgler Dóra osztályfőnöki munkaközösségvezető feladata.
 • A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a 2021/2022-es tanévben megtörténik; a mérés eredményeit az intézmény 2022. június 15-ig tölti fel a NETFIT® rendszerbe.

 

Szülői értekezletek időpontja

 

2021. augusztus 31. kedd 17.00

Kollégiumi szülői értekezlet (Felelős: Lorch Barbara kollégiumvezető)

 

2021. augusztus 31. 16 óra

Szülői értekezlet a 9knya, 9knyb osztálynak (Felelősök: Salavecz Mariann, Tóth Mónika osztályfőnökök)

2021. szeptember 14. 18 óra

10.b online(felelős: Szecseiné Sabján Judit)

2021. szeptember 16. 14 óra

2021. szeptember 16. 16 óra

2021. szeptember 16. 18 óra

9.a (Felelős: Hargitainé Szokoli Anikó)

11.e (Felelős: Dr. Bannáné Bíró Judit)

11.c (online) (Felelős: Zsiros Zsuzsa)

 

2021. szeptember 22. 17.30

10.a online (Felelős: Dr. Pressing Katalin)

2021. szeptember 24. 13.30

10.c személyes + online(Felelős: Klementné Szabó Franciska)

2021. október 1. 14.00

9.b (Felelős: Nagy László)

2021. október 7. 19 óra

12c (Felelős: Pávics Judit)

2021. október 12. 16 óra

12.e  jelenléti(Felelős: Horváth Edit)

2022. január 28. 14 óra

Felelősök: Biróné Hebrang Ildikó, összes osztályfőnök

 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések

 • 2021. szeptember 1. 8.30 óra: Tanévnyitó ünnepség, helyszín: aula, résztvevők: az iskola tanulói, tantestület (felelős: intézményvezető)
 • 2021. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki órákon, történelem órákon, városi ünnepségen részvétel (felelősök: osztályfőnökök, történelem tanárok, Tóth Fanni – városi ünnepség, versmondás – felkészítő munka)
 • 2020. október 22. péntek, iskolai ünnepély (Október 23.) (felelősök: Hargitainé Szokoli Anikó, Nagy László osztályfőnökök)
 • Hagyományos Karácsonyi Muzsika című műsorunk december 20. hétfő 18 óra
 • 2022. február 4. péntek, 17 óra: Szalagavató ünnepély (felelősök: 11. évfolyam osztályfőnökei: Zsiros Zsuzsa, Bannáné Bíró Judit)
 • 2022. február 25. péntek: Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából (felelősök: történelem szakos kollégák)
 • 2022. március 16.: Március 15-i iskolai ünnepély (felelősök: 9. osztályos osztályfőnökök: Salavecz Mariann, Tóth Mónika)
 • 2022. április 15.: Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából (felelősök: történelem szakos pedagógusok)
 • 2021. március 25: Széchényi Nap – Európa Nap (projektnap) (felelős: Csokor Réka)
 • 2022. április 29. 17 óra: Ballagási ünnepség
 • 2022. június 3.: Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából osztályfőnöki órákon (felelősök: történelem tanárok)
 • 2022. június 15. szerda: Tanévzáró ünnepség (felelős: Csokor Réka)