Történelem alapvizsga tételek 2020/2021. tanév

  1. Magyarország az Anjouk idején / Hungary under the Anjou monarchs
  2. Reformáció irányzatai és hatása az európai és magyar kultúrára - az ellenreformáció / The protestant movement in Europe and in Hungary – the counter-reformation
  3. Hunyadiak (belpolitika, külpolitika és kulturális örökség) / The Hunyadis and their legacy
  4. Nagy földrajzi felfedezések (előzmények, hatások, globalizáció) / Great explorations
  5. XVIII. századi Magyarország etnikai és népesedési viszonyai / The 18th c. Hungarian ethnic and demographic situation and diversity
  6. Felvilágosult abszolutizmus Európában (különös tekintettel a Habsburg Birodalomra) / Enlighted absolutism in  Europe with particular regard to the Habsburg Empire
  7. Tatárjárás / The Tartar invasion
  8. Ipari forradalmak / The stages of the industrial revolution
  9. 1848-as forradalom és az áprilisi törvények / Revolution of 1848 and the April laws
  10. Széchenyi és Kossuth politikai programjának összehasonlítása /Comparison of the political conceptions of Kossuth and Széchenyi