Igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Olvasó!/Kedves volt Diákunk!

Kérjük, hogy a bizonyítvány másodlat, illetve az érettségi bizonyítvány másodlat/érettségi tanúsítvány másodlat igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

1) Bizonyítvány másodlat igénylése

A bizonyítvány másodlat kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem1 alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.

Időpontot telefonon (0682/463-326), vagy e-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (3.000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

  • letölthető itt:   Megtekintés   vagy kérhető személyesen a Titkárságon.

2) Érettségi bizonyítvány másodlat/Érettségi tanúsítvány másodlat igénylése:

Az érettségi bizonyítvány másodlata a Titkárságra leadott írásbeli kérelem2 alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.

Időpontot telefonon (0682/463-326), vagy e-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (3.000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

  • letölthető itt:   Megtekintés   vagy kérhető személyesen a Titkárságon.

3) A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

Középfokú iskola bizonyítványának másodlata iránti igény: 

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében: a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki.

Érettségi másodlat iránti igény:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 51. § (1) bekezdése szerint:

Az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról másodlatot lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot a kiállításra jogosult intézmény vezetője írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. Ha törzslap hiányában másodlat nem állítható ki, a középiskolai bizonyítványban szereplő záradék alapján a vizsgabizottságot működtető intézmény – kérelemre – igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az érettségi bizonyítványt kiállították.

Az EMMI rendelet 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a másodlatért külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja rendelkezik az illeték összegéről, ez jelenleg 3.000,-Ft.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.