Igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók

 

Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány igénylése, illetve az érettségi bizonyítvány másodlat/érettségi tanúsítvány másodlat igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

1) Bizonyítvány másodlat igénylése/új bizonyítvány igénylése:

A bizonyítvány másodlata/új bizonyítvány kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem1 alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.

Időpontot telefonon (0682/463-326), vagy e-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

1 letölthető itt:       letolt   vagy kérhető személyesen a Titkárságon.

2) Érettségi bizonyítvány másodlat/Érettségi tanúsítvány másodlat igénylése:

Az érettségi bizonyítvány másodlata a Titkárságra leadott írásbeli kérelem2 alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.

Időpontot telefonon (0682/463-326), vagy e-mailben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lehet kérni.

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték (2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

2 letölthető itt:      letolt   vagy kérhető személyesen a Titkárságon.

3) A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni.

2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.