Fizika 9.

 

Fizika 9.

Osztályozó-javítóvizsga tételek

 

2018 augusztus

 

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

2. Egyenletesen változó mozgás (pillanatnyi sebesség, gyorsulás, megtett út kiszámítása)

3. Szabadesés

4. Körmozgás (keringési idő, fordulatszám, szögelfordulás, szögsebesség, kerületi sebesség, centripetális gyorsulás, centripetális erő)

5. Newton törvényei

6. Sűrűség, lendület, lendületmegmaradás

7. Több erőhatás együttes eredménye

8. Kényszererők és meghatározásuk

9. Rugalmas erő, súrlódás, közegellenállás

10. Nehézségi erő, általános tömegvonzás törvénye

11. Forgatónyomaték

12. Merev testek egyensúlya (párhuzamos hatásvonalú erők eredője, tömegközéppont, súlypont, egyensúlyi helyzetek)

A vizsga két részből áll. Az első rész 3 számolási feladatot tartalmaz, ami a tanév során tanult feladattípusokból lesz összeválogatva.

A második részben a fenti tételek közül egyet kell húzni, és azt kell írásban kifejteni.