Kémia 9.

 

Kémia 9.

Osztályozó-javítóvizsga tételek

2017/2018

 

1. Az atom felépítése

2. Az atom elektronszerkezete

3. A periódusos rendszer

4. Ionok képződése

5. A molekulák képződése, kovalens kötés

6. A molekulák térszerkezete, polaritása

7. Másodrendű kötések

8. Az anyagok halmazállapota

9. Rácstípusok

10.Az oldatok, oldódás folyamata, oldatok csoportosítása, oldáshő

A vizsga két részből áll. Az első rész 3 számolási feladatot tartalmaz, ami a tanév során tanult feladat típusokból lesz összeválogatva.

A második részben a fenti tételek közül egyet kell húzni, és azt kell írásban kifejteni.